Pomiar hałasu pojazdów przejeżdżających lub biorących udział w crash testach oraz pomiar fali uderzeniowej w czasie eksplozji

Nasz Klient

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej to instytucja badawcza podległa Ministerstwu Obrony Narodowej, zajmująca się pracami z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa.

Merytoryczna działalność WITPiS obejmuje następujące zagadnienia:

 • badania naukowe dotyczące budowy i eksploatacji maszyn, mechaniki, transportu oraz inżynierii materiałowej;
 • badania, prace rozwojowe i wdrożeniowe, analizy, ekspertyzy, opinie w zakresie budowy i eksploatacji pojazdów mechanicznych, w tym pojazdów specjalnych i sprzętu wojskowego;
 • opracowywanie oraz wdrażanie metodyk badawczych;
 • prace techniczno-usługowe dotyczące pojazdów mechanicznych;
 • normalizację i standaryzację;
 • informację naukowo-techniczną;
 • certyfikację wyrobów;
 • opiniowanie w procesie pozyskiwania koncesji MSWiA.

Wyzwanie

Dostarczenie elastycznego systemu pomiarowego do pomiaru hałasu metodą Pass By z możliwością opracowania mapy hałasu dla pojazdów przejeżdżających lub biorących udział w crash testach, a także wykonywania pomiarów fali uderzeniowej w czasie eksplozji ładunków wybuchowych lub pocisków.

Produkty NI

 • PXIe 1065 + PXIe 8106
 • 2 x PXI 6120 + TB-2708
 • PXI 4220
 • PXI 4498
 • PXI 6682
 • PXI 1428
 • cRIO 9014 + cRIO 9104
 • LabVIEW + RT + FPGA
 • Sound and Vibration Measurement Suite
 • Vision Development Module

Opis projektu

Firma Veritech™ dostarczyła dla Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej system pomiarowy oparty na uniwersalnych kartach pomiarowych firmy National Instruments. Konfiguracja została przygotowana tak, aby sprostać dużym wymaganiom stawianym platformie pomiarowej przez jednostkę badawczą.

Oprócz uniwersalności sprzętu i możliwości wykorzystania go w różnych konfiguracjach do badań wielu zjawisk fizycznych, konieczne było również zachowanie spójności danych między różnymi platformami ich akwizycji.

Zastosowanie odpowiednich komponentów pozwoliło osiągnąć zgodność z normami pomiarowymi przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności konfiguracji dzięki definiowaniu funkcjonalności sprzętu na poziomie oprogramowania.

Firma Veritech™, specjalizująca się w tworzeniu złożonych rozwiązań pomiarowych, opracowała i dostarczyła oprogramowanie stworzone w środowisku LabVIEW. Dzięki temu możliwe było zdefiniowanie oczekiwanej przez naukowców funkcjonalności, która mogła być dodatkowo rozbudowywana poprzez modyfikację oprogramowania. Wydajna jednostka pomiarowa oraz szybkie wejścia do akwizycji sygnałów analogowych pozwalają na użycie sprzętu w wielu różnych konfiguracjach i zastosowaniach.

W ramach systemu dostarczono również zestaw mikrofonów do pomiarów hałasu oraz tworzenia map hałasu badanych obiektów wraz z obserwacją obrazu do kilkuset klatek na sekundę. Oprogramowanie umożliwiające szybkie przetwarzanie zarejestrowanych sygnałów w czasie rzeczywistym pozwala operatorowi na bieżąco obserwować efekty swoich badań. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań (moduły GPS) możliwe stało się zsynchronizowanie pomiarów, dzięki czemu zarejestrowane dane można korelować ze sobą, zachowując spójność czasową. Platforma programistyczna firmy National Instruments umożliwiła dostarczenie ww. systemu w czasie 4 miesięcy.

Do pobrania:

Dostarczenie elastycznego systemu pomiarowego do pomiaru hałasu metodą Pass By z możliwością opracowania mapy hałasu dla pojazdów przejeżdżających lub biorących udział w crash testach, a także wykonywania pomiarów fali uderzeniowej w czasie eksplozji ładunków wybuchowych lub pocisków.

Dostarczenie elastycznego systemu pomiarowego do pomiaru hałasu metodą Pass By z możliwością opracowania mapy hałasu dla pojazdów przejeżdżających lub biorących udział w crash testach, a także wykonywania pomiarów fali uderzeniowej w czasie eksplozji ładunków wybuchowych lub pocisków.

Download:

Delivering a flexible noise measurement system using the Pass By method capable of developing a noise map for the vehicles passing by or taking part in crash tests, as well as taking measurements of the shock waves generated during explosions of explosives and missiles.

Delivering a flexible noise measurement system using the Pass By method capable of developing a noise map for the vehicles passing by or taking part in crash tests, as well as taking measurements of the shock waves generated during explosions of explosives and missiles.