Rejestracja sygnałów z wielu czujników do pomiaru zmiennych parametrów środowiska podwodnego

Nasz Klient

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte jest kontynuatorką utworzonej w 1922 roku Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej z siedzibą w Toruniu. Akademia, będąca publiczną, akademicką uczelnią wyższą, służy obronności i bezpieczeństwu RP, gospodarce narodowej, społeczeństwu oraz nauce poprzez kształcenie studentów, rozwój kadry i prowadzenie badań naukowych.

Akademia Marynarki Wojennej stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. Uczelnia aktywnie uczestniczy w kształtowaniu obronności Rzeczypospolitej Polskiej, zespalając w swojej działalności kształcenie i wychowanie studentów oraz prowadzenie badań naukowych, służących głównie potrzebom Sił Zbrojnych RP, a zwłaszcza Marynarki Wojennej RP.

Wizją Akademii Marynarki Wojennej jest utrzymanie statusu akademickiej uczelni publicznej, realizującej proces dydaktyczny i prowadzącej badania w dziedzinie nauk technicznych, humanistycznych i społecznych, dbającej o najwyższą jakość kształcenia i badań naukowych.

Wyzwanie

Zaprojektowanie mobilnego układu pomiarowego oraz oprogramowania do rejestracji sygnałów z wielu czujników jednocześnie o różnych częstotliwościach próbkowania do pomiaru zmiennych parametrów środowiska podwodnego.

Produkty NI

  • cRIO 9024
  • cRIO 9114
  • NI 9223
  • NI 9234
  • NI 9871
  • LabVIEW Developer Suite
  • LabVIEW Real-Time
  • LabVIEW FPGA
  • Sound&Vibration Suite

Opis projektu

W ramach realizacji zadania Akademia Marynarki Wojennej zaprojektowała i wykonała specjalną obudowę, umożliwiającą zanurzenie z zachowaniem warunków środowiskowych wymaganych przez układy pomiarowe. Jako sprzęt do akwizycji danych posłużył wytrzymały programowalny sterownik CompactRIO firmy National Instruments, który – dzięki modułowej budowie – skonfigurowano w sposób optymalny do pracy z posiadanymi czujnikami parametrów środowiskowych. Wielowątkowe oprogramowanie przygotowane w środowisku LabVIEW napisała firma Veritech™.

Ilość danych (przy pełnej akwizycji) to ponad 2,6 MB w ciągu sekundy, ponad 9 GB w ciągu godziny oraz prawie 220 GB na dobę. Opracowanie powyższego urządzenia daje podstawy do przeprowadzenia badań i stworzenia mapy parametrów fizycznych Zatoki Gdańskiej oraz monitorowania zmian tych parametrów poprzez ingerencję człowieka w środowisku wodnym.

Zastosowanie wydajnej platformy opartej o modułową konstrukcję CompactRIO pozwoliło na dostarczenie pożądanej konfiguracji pomiarowej, zamkniętej w małej obudowie. Wielokanałowa akwizycja danych wymaga zsynchronizowanych pomiarów z dużą rozdzielczością i częstotliwością próbkowania, aby możliwe było np. precyzyjne lokalizowanie podwodnych źródeł akustycznych. Wykorzystanie modułów NI 9234 oraz NI 9223 pozwoliło spełnić oczekiwania metrologiczne. Pełna synchronizacja wszystkich kanałów została osiągnięta dzięki wykorzystaniu układu FPGA, który posłużył również do wstępnej obróbki rejestrowanych danych, zwiększając tym samym możliwości pomiarowe całego systemu.

Wykorzystanie LabVIEW jako platformy programistycznej pozwoliło firmie Veritech™ ograniczyć czas potrzebny na dostarczenie gotowego narzędzia dla naukowców. Dodatkowo elastyczność LabVIEW sprawia, iż za pomocą jednego środowiska programowania można stworzyć aplikacje pracujące pod systemem czasu rzeczywistego, systemem Windows i na programowalnych układach FPGA.

Do pobrania:

Zaprojektowanie mobilnego układu pomiarowego oraz oprogramowania do rejestracji sygnałów z wielu czujników jednocześnie o różnych częstotliwościach próbkowania do pomiaru zmiennych parametrów środowiska podwodnego.

Zaprojektowanie mobilnego układu pomiarowego oraz oprogramowania do rejestracji sygnałów z wielu czujników jednocześnie o różnych częstotliwościach próbkowania do pomiaru zmiennych parametrów środowiska podwodnego.

Download:

Development of the mobile measurement system and signal registering software capable of recording signals from multiple sensors with different sampling frequencies simultaneously, with the purpose of measuring the variable parameters of the underwater environment.

Development of the mobile measurement system and signal registering software capable of recording signals from multiple sensors with different sampling frequencies simultaneously, with the purpose of measuring the variable parameters of the underwater environment.