Projekty Unijne

 

Projekt pn.: “Automatyzacja metod zarządzania i diagnostyki tramwajowych zestawów kołowych”. 

Cel: Opracowanie i wdrożenie do produkcji przedsiębiorstwa dedykowanego dla zajezdni tramwajowych innowacyjnego systemu diagnostycznego zestawów kołowych wraz z rozwiązaniami pozwalającymi na optymalizację kosztów zarządzania nimi. Projekt obejmuje przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Planowany rezultat projektu: Opracowanie innowacyjnego systemu diagnozowania stanu kół tramwajowych.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4 486 236,80 zł

Wielkość otrzymanego wsparcia: 2 438 940,00 zł

Termin realizacji projektu: luty 2017 r. – lipiec 2019 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.