Projekty Unijne

 

Projekt pn.: “Automatyzacja metod zarządzania i diagnostyki tramwajowych zestawów kołowych”. 

Cel: Opracowanie i wdrożenie do produkcji przedsiębiorstwa dedykowanego dla zajezdni tramwajowych innowacyjnego systemu diagnostycznego zestawów kołowych wraz z rozwiązaniami pozwalającymi na optymalizację kosztów zarządzania nimi. Projekt obejmuje przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Planowany rezultat projektu: Opracowanie innowacyjnego systemu diagnozowania stanu kół tramwajowych.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4 486 236,80 zł

Wielkość otrzymanego wsparcia: 2 438 940,00 zł

Termin realizacji projektu: luty 2017 r. – lipiec 2019 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

www.mapadotacji.gov.pl

 

Zapytania ofertowe:

Zapytanie Ofertowe na opracowanie modelu oceny stanu technicznego tramwajowych zestawów kołowych z dnia 25.04.2017 r. – OFERTA NIEAKTUALNA

Niniejszym zapraszamy Państwa do złożenia oferty na opracowanie modelu oceny stanu technicznego tramwajowych zestawów kołowych na zasadach podwykonawstwa w projekcie B+R pod tytułem „Automatyzacja metod zarządzania i diagnostyki tramwajowych zestawów kołowych”.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: biuro@veritech.pl lub dostarczyć do siedziby firmy Veritech w terminie do 8 maja 2017 do godziny 12:00.

Szczegółowe informacje odnośnie Zapytania znajdują się w załączonych poniżej dokumentach. W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy z Panem Arkadiuszem Gancarczyk pod adresem e-mail: aganczarczyk@veritech.pl

Dokumenty do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe na opracowanie modelu oceny stanu zestawu kołowego
  2. Oświadczenie o braku powiązań
  3. Oświadczenie o posiadanym potencjale technicznym i osobowym