Wizja

Aktywność spółki VERITECH wykracza poza realizację bieżących projektów, obejmując podejmowanie szeregu działań przyczyniających się do rozwoju firmy. Czynimy starania utrzymania pozycji krajowego lidera pośród podmiotów tworzących specjalistyczne oprogramowanie w środowisku LabVIEW, ponadto nieustannie umacniamy znaczenie VERITECHu na szczeblu międzynarodowym.

Czynnik podnoszący prestiż firmy dostrzegamy w tworzeniu aplikacji o każdorazowo wyższym poziomie trudności, stąd też dążymy do podpisywania kontraktów zakładających projektowanie zaawansowanego oprogramowania o wybitnym znaczeniu przemysłowym bądź militarnym.