Nasz zespół

Pracownicy firmy VERITECH to ludzie młodzi, ambitni, zorientowani na stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i podejmowanie coraz trudniejszych wyzwań zawodowych. Kreatywni i otwarci na innowacyjność – chętnie poszukują nietuzinkowych rozwiązań. Ich pasja owocuje pełnym zaangażowaniem w wykonywanie powierzonych zadań, co przekłada się na najwyższą jakość realizowanych projektów.

Nasi programiści to ludzie, którzy m.in.:

  • posiadają certyfikaty Certified LabVIEW ArchitectCertified LabVIEW DeveloperCertified Professional Instructor, Certified LabVIEW Embedded Systems Developer;
  • posiadają wyróżnienie LabVIEW Champion;
  • prowadzą zaawansowane kursy z programowania w LabVIEW;
  • są twórcami i administratorami serwisu Polskie Centrum LabVIEWwww.labview.pl;
  • mają kontakt z różnorodnymi platformami sprzętowymi, w tym: PXI, SCXI, CompactRIO, CompactDAQ, FieldPoint, Compact FieldPoint, standardowe karty pomiarowe do PC, GPIB, itd.;
  • mają doświadczenie w tworzeniu oprogramowania dla różnych platform: komputerów PC, RT, FPGA;
  • dbają o bieżącą znajomość najnowszych wersji LabVIEW poprzez uczestnictwo w programie Beta Testów firmy National Instruments.

Szeroka wiedza i bogate doświadczenie pracowników, ale także atmosfera wzajemnego zaufania i szacunku, pozytywne relacje interpersonalne oraz sprawny przepływ informacji w obrębie zintegrowanego zespołu firmy sprawiają, iż zadania wszystkich etapów realizacji projektu, niezależnie od stopnia ich skomplikowania, wykonywane są równie profesjonalnie i terminowo.

 

Napisali o nas

Systematycznie uczestniczymy w konferencjach i spotkaniach branżowych, przedstawiając nasze podejście do tematyki pomiarów, testów i oprogramowania LabVIEW. Mieliśmy okazję udzielić kilka wywiadów oraz napisać eksperckie artykuły. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższymi publikacjami:

2017.06.19 Mitsubishi Electric NEWS: “Automatyzacja procesów pomiarowych silników elektrycznych w pojazdach samochodowych

2017.06.19 Mitsubishi Electric NEWS: “Intensywny rozwój”

2013.01.03 AutomatykaB2B: “Rozmowa z Bogdanem Iwińskim, prezesem zarządu firmy Veritech