System monitorowania podwodnych obszarów morskich

Jako firma działająca w obszarze innowacji oraz wspierająca swoimi rozwiązaniami wiele gałęzi przemysłu, posiadamy również doświadczenie w realizacji projektu na rzecz obronności kraju.