15 lat Doliny Lotniczej

on 8 Cze 2018

Walne Zebranie Członków SGPPL “Dolina Lotnicza”

W maju b.r. wzięliśmy udział w obradach sprawozdawczo-wyborczych  Walnego Zebrania Członków SGPPL „Dolina Lotnicza”.  Był to szczególny czas  ze względu na obchodzone 15 – lecie  stowarzyszenia oraz możliwość spotkania się z innymi członkami Doliny Lotniczej.

Ukazujący się w Wielkiej Brytanii, branżowy tygodnik poświęcony lotnictwu „Flight International” opublikował artykuł, w którym napisał, że Dolina Lotnicza to najszybciej rozwijający się klaster lotniczy na świecie.

Dolina Lotnicza została zawiązana przez 18 Członków Założycieli. Firma Veritech jest jej członkiem od 2015 roku. Obecnie w skład Stowarzyszenia wchodzi 158 podmiotów z regionu.

 

Veritech członkiem Doliny Lotniczej

15 Doliny Lotniczej