Human Cloud konferencja o projektach biznesu i świata nauki

on 28 Kwi 2017

W dniu 26 kwietnia br. w budynku należącym do Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyła się konferencja klastra Human Cloud. Spotkanie miało na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy nauką i biznesem. Przedstawiciele nauki mieli możliwość przetestowania naszego demonstracyjnego projektu opracowanego na wzór rzeczywistej hamowni silnikowej.

Podczas konferencji Human Cloud, uczestnicy wzięli udział w dwóch panelach dyskusyjnych w kontekście projektów badawczo-rozwojowych oraz szkoleń i pozyskiwania kadr. “Współpraca przemysłu i nauki w projektach B+R=konieczność?” to temat pierwszego panelu dyskusyjnego, w którym Bogdan Iwiński – Prezes Zarządu spółki Veritech wraz z Wojciechem Kosińskim – Wiceprezesem spółki Euvic, Wojciechem Apel – współzałożycielem Grupy 3S, członkiem Rady Nadzorczej 3S oraz władze Politechniki Śląskiej w osobach prof. dr. hab. inż. Marka Pawełczyka oraz prof. dr hab. inż. Janusza Kotowicza, podjęli dyskusję na temat kooperacji nauki i biznesu.

Korzyści współpracy szkół wyższych z firmami

W trakcie debaty przedstawiono wiele obopólnych korzyści, jakie każda strona może pozyskać. Z perspektywy uczelni jest to z pewnością duży zastrzyk środków na prowadzenie badań naukowych, czy też podniesienia poziomu nauczania i unowocześnienia procesu dydaktycznego. Ze strony przedsiębiorców jest to zdecydowanie wiedza i technologia, jaką dysponują uczelnie posiadające rozbudowane zaplecza badawcze, niezbędne w zakresie przygotowania i realizacji innowacyjnych projektów.

Utrudnienia współpracy biznesu i świata nauki

Niestety efektywna współpraca biznesu i nauki w polskich realiach ciągle napotyka poważne bariery. Obecni eksperci za największe utrudnienia we współpracy wymienili:

  • czas – dla pracowników naukowych nie ma znaczenia, podczas gdy dla przedsiębiorców odgrywa jeden z największych priorytetów,
  • komunikację – uczelnie posiadają rozbudowane struktury i sformalizowane kanały komunikacji wpływające na wydłużenie całego projektu.

Na problematyczne aspekty występujące przy próbie współpracy wypowiedzieli się również przedstawiciele Politechniki Śląskiej, zapewniając utworzenie sprzyjających warunków oraz dostosowanie trybu pracy do otoczenia biznesowego.

Human Cloud – podsumowanie i podziękowania

Podejmowane działania, mające na celu poszerzenie współpracy biznesu i świata nauki, wymagają czasu oraz zaangażowania stron. W chwili obecnej wzajemne oczekiwania rozmijają się, na pewno dialog to dobra droga do osiągnięcia obustronnych korzyści.

Serdecznie dziękujemy Human Cloud za zaproszenie oraz wszystkim uczestnikom za udział w konferencji i odwiedzenie naszego stoiska.

Human Claud stanowisko Veritech

Human Cloud współpraca biznesu i nauki

Human Cloud hamownia silnikowa veritech

Human Cloud konferencja maj 2017

Klaser Human Cloud maj 2017

 

 

 

VERITECH członkiem Klastra „HUMAN CLOUD”

Spotkanie Klastra Human Cloud