Badanie ciągników i ramion kombajnów górniczych

Nasz Klient

Grupa Kopex oferuje kompleksowe rozwiązania dla górnictwa podziemnego i odkrywkowego. Jest uznanym producentem oraz dostawcą wysokiej klasy maszyn, urządzeń i nowoczesnych technologii dedykowanych branży wydobywczej. Podejmowanymi działaniami wpływa na wzrost bezpieczeństwa i efektywności pracy swoich klientów.

Możliwości wykonawcze obejmują cały proces inwestycyjny w górnictwie:

 • studium wykonalności przedsięwzięcia,
 • nadzór nad badaniami geologicznymi obszaru górniczego oraz obliczanie zasobów złoża,
 • opracowanie technologii udostępnienia złoża,
 • projektowanie zakładów wydobywczych,
 • produkcję, dostawę oraz montaż maszyn, urządzeń i systemów technologicznych,
 • budowę, rozbudowę, modernizację, prowadzenie wydobycia i likwidację kopalń,
 • szkolenia kadr inwestora oraz wsparcie inżynieryjne podczas realizacji inwestycji.

Wyzwanie

Zaprojektowanie laboratorium pomiarowego do badania ciągników i ramion kombajnów górniczych z możliwością przeprowadzania testów na kilku stanowiskach jednocześnie oraz dokonywania analiz wykrywających ewentualne usterki w czasie montażu podzespołów.

Produkty NI

 • 2 x PXIe 1078 + PXIe 8135 RT
 • 3 x MXI 9159 + 27 modułów I/O
 • cRIO 9012 + cRIO 9112 + 6 modułów I/O
 • cRIO 9076 + 4 moduły I/O
 • cRIO 9075 + 4 moduły I/O
 • cRIO 9075 + 4 moduły I/O
 • LabVIEW + RT + FPGA
 • Sound and Vibration Measurement Suite
 • Electrical Power Toolkit

Opis projektu

Celem projektu było stworzenie laboratorium, pozwalającego testować różne elementy napędów maszyn górniczych, a w szczególności kombajnów produkowanych przez firmę KOPEX. Spółka, realizując projekt „System Automatycznego Sterowania Kompleksem Ścianowym”, zbudowała halę, w której zlokalizowano kilka stanowisk badawczych, stanowiących autonomiczne laboratoria.

W wyniku realizacji projektu powstała stacja prób przekładni zębatych oraz stanowiska do prowadzenia prób cieplnych i wygrzewania modułów zasilająco-sterujących maszyn. Kubatura i wyposażenie hali umożliwiają przeprowadzenie badań maszyn o masie do 25 ton. Również zasilanie w energię elektryczną urządzeń będzie pozwalało na swobodny dobór napięć w zakresie 1 kV, 3,3 kV i 6 kV dla mocy łącznej docelowo 3000 kVA. Komunikacja operatora z układem kontrolno-pomiarowym jest zrealizowana przy pomocy wielomonitorowego interfejsu graficznego stworzonego w środowisku LabVIEW i dostarczonego przez firmę Veritech™.

Wykonana w ramach zrealizowanego projektu hala badawcza zapewni możliwość badań maszyn i urządzeń w górniczym przemyśle maszynowym na niespotykaną dotąd skalę. Dzięki zastosowaniu platformy sprzętowej National Instruments (6 platform sprzętowych, 7 układów FPGA, system Real-Time) oraz środowiska programowania LabVIEW możliwe było opracowanie i dostarczenie systemu kontrolno-pomiarowego w czasie 6 miesięcy. Elastyczność użytego rozwiązania umożliwiła adaptację systemu na bieżąco w trakcie realizacji prac projektowych.

Stanowiska do badania przekładni ramion i ciągników kombajnów ścianowych, przekładni napędów przenośników, czy też przekładni kombajnów chodnikowych umożliwiają wykonywanie kilku rodzajów prób w zależności od testowanej konfiguracji oraz dokonywanie analiz wspomagających wykrywanie ewentualnych usterek w czasie montażu poszczególnych podzespołów. Układ zasilania i sterowania hamowni zaprojektowano tak, by z wysoką dokładnością był w stanie odwzorować rzeczywiste warunki w zakresie dynamiki obciążenia pracy badanych przekładni, analogicznych do tych spotykanych podczas pracy pod ziemią. W celach poznawczych konieczne było również zasymulowanie zjawisk fizycznych właściwych dla procesu urabiania skał. Wysoka precyzja pomiarów oraz ilość mierzonych parametrów pozwalają na badanie w symulowanych warunkach zjawisk dotychczas nieobserwowanych ze względu na trudne okoliczności pracy pod ziemią.

Do pobrania:

Zaprojektowanie laboratorium pomiarowego do badania ciągników i ramion kombajnów górniczych z możliwością przeprowadzania testów na kilku stanowiskach jednocześnie oraz dokonywania analiz wykrywających ewentualne usterki w czasie montażu podzespołów.

Zaprojektowanie laboratorium pomiarowego do badania ciągników i ramion kombajnów górniczych z możliwością przeprowadzania testów na kilku stanowiskach jednocześnie oraz dokonywania analiz wykrywających ewentualne usterki w czasie montażu podzespołów.

Download:

Designing a measurement laboratory for testing of tractors and coal-shearers’ arms, capable of testing at several stands simultaneously and performing analysis to detect any possible technical defects during the installation of components.

Designing a measurement laboratory for testing of tractors and coal-shearers’ arms, capable of testing at several stands simultaneously and performing analysis to detect any possible technical defects during the installation of components.