Badanie prototypu elektrycznego układu sterowania podwoziem samolotu pasażerskiego

Nasz Klient

Misją Instytutu Lotnictwa jest świadczenie najwyższej jakości usług badawczych na światowym rynku badań naukowych.

Jednostka dzieli się na cztery piony: Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji, Centrum Nowych Technologii, Net Instytut, Engineering Design Center.

Instytucja konsekwentnie realizuje cele strategiczne, którymi są:

  • osiągnięcie pozycji jednego z najlepszych pod względem merytorycznym instytutów badawczych Europy,
  • bycie konkurencyjnym na światowym rynku badań.

Strategia opiera się na stymulowaniu i aktywnym udziale w zróżnicowanych priorytetach europejskich i światowych. Instytut Lotnictwa kontynuuje i rozszerza kierunki badawcze, dotyczące wszystkich aspektów sektora lotniczego. Upowszechnia i wdraża wyniki badań oraz prowadzi działalność edukacyjną. Współpracuje z organizacjami i instytucjami krajowymi, europejskimi oraz światowymi.

Wyzwanie

Stworzenie i implementacja oprogramowania dla stanowiska do badania prototypu elektrycznego układu sterowania podwoziem przednim samolotu pasażerskiego Airbus A320.

Produkty NI

  • NI PXI-8106
  • NI PXI-6514
  • NI PXI-6624
  • NI PXI-6723
  • NI PXI-6255
  • LabVIEW Developer Suite
  • LabVIEW Real-Time

Opis projektu

Instytut Lotnictwa jako główny realizator zadania zaprojektował i wykonał konstrukcję mechaniczną, a także opracował założenia, stanowiące podstawę do przygotowania aplikacji sterującej pracą stanowiska badawczego. Następnie firma Veritech™ zapewniła wsparcie przy realizacji niezbędnego oprogramowania.

Założenia stawiane przy testowaniu układu sterowania podwoziem samolotu wymagały od stanowiska elastyczności, ponieważ powinno ono umożliwiać symulowanie statycznych i dynamicznych obciążeń oddziałujących na elementy podwozia przedniego. Takie wymagania wymusiły na projektantach konieczność opracowania stanowiska o zmiennej konfiguracji sprzętowej, potrafiącej zasymulować zarówno zjawiska występujące podczas kołowania samolotu po pasie startowym, jak również po przyziemieniu maszyny, gdy porusza się ona jeszcze z bardzo dużą prędkością.

Rozwiązaniem były dwie konfiguracje sprzętowe stanowiska, związane z wymuszeniami, które oddziałują na układ podwozia samolotu, symulując odpowiednie warunki.

Wykorzystanie sprzętu pomiarowego oraz środowiska programistycznego LabVIEW firmy National Instruments pozwoliło skonstruować platformę testową w sposób umożliwiający jej elastyczną rozbudowę w przyszłości.

Przygotowane oprogramowanie pozwala na łatwą zmianę specyfiki testu w zależności od przyjętej procedury i konfiguracji stanowiska badawczego. Sama aplikacja – oprócz sterownia elementami wykonawczymi i akwizycji danych na potrzeby badań – na bieżąco generuje zestawy informacji weryfikujących jakość pracy rzeczywistych elementów kontrolnych samolotu.

Firma Veritech™ – dzięki wykorzystaniu środowiska LabVIEW – skróciła czas potrzebny na opracowanie i dostarczenie oprogramowania do zaledwie 3 miesięcy.

Do pobrania:

Stworzenie i implementacja oprogramowania dla stanowiska do badania prototypu elektrycznego układu sterowania podwoziem przednim samolotu pasażerskiego Airbus A320.

Stworzenie i implementacja oprogramowania dla stanowiska do badania prototypu elektrycznego układu sterowania podwoziem przednim samolotu pasażerskiego Airbus A320.

Download:

Test bench software development and implementation for the sake of testing the prototype of an electric control panel of the front landing gear of Airbus A320.

Test bench software development and implementation for the sake of testing the prototype of an electric control panel of the front landing gear of Airbus A320.