System monitorowania podwodnych obszarów morskich

on 10 maja 2017

Jako firma działająca w obszarze innowacji oraz wspierająca swoimi rozwiązaniami wiele gałęzi przemysłu, posiadamy również doświadczenie w realizacji projektu na rzecz obronności kraju. Połączyliśmy naszą pasję w dążeniu do tworzenia wymagających projektów z dyscypliną finansową, zachowaniem przedmiotowego celu dotacji, rzetelną sprawozdawczością. Nabywane przez czas realizacji projektu doświadczenie, zaowocowało wypracowaniem wewnętrznych standardów w zakresie rzeczowego i finansowego rozliczania środków publicznych oraz podejścia do audytów i weryfikacji prawidłowego prowadzenia projektu.

Cel systemu do monitorowania obszarów morskich

System monitorowania podwodnych obszarów morskichZ początkiem 2013 roku pod przewodnictwem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, wraz z partnerami, rozpoczynaliśmy budowę demonstratora modułu podwodnego, monitorującego dolną półsferę obszarów morskich. Głównym celem naszej realizacji było stworzenie zaawansowanego systemu monitorowania środowiska podwodnego dla instytucji odpowiedzialnych za zabezpieczanie morskich granic, baz morskich, szlaków żeglugowych i morskich konstrukcji hydrotechnicznych. W czasie sytuacji kryzysowych czy działań wojennych, system ma wspomagać realizację działań militarnych, przede wszystkim poprzez tworzenie barier antydywersyjnych wykrywających okręty i jednostki podwodne. Z uwagi na specyficzne, zmienne środowisko podwodne, staliśmy przed wyzwaniem skonstruowania mobilnego modułu niewielkich rozmiarów, który pomieści niezwykle wydajną platformę pomiarową. Moduł miał posiadać sensory i układy pomiarowe odporne na zakłócenia, o bardzo wysokiej czułości, ultra wydajne źródła energii, otwartą architekturę systemu oraz miał analizować wielokanałowe dane w czasie rzeczywistym. Przy tym, miał posiadać przewodowe i bezprzewodowe, kodowane systemy transmisji danych. Zastosowane technologie miały czynić z modułu narzędzie do pozyskiwania wielowymiarowej informacji w wybranych obszarach wód terytorialnych, precyzyjnego lokalizowania podwodnych źródeł akustycznych, przy jednoczesnej możliwości integracji z innymi narodowymi systemami C4ISR.

Realizując powierzone zadania, nasze prace obejmowały:

  • dobranie wydajnej platformy opartej o modułową konstrukcję CompactRIO, które pozwoliło na dostarczenie pożądanej konfiguracji pomiarowej;
  • napisanie wielowątkowego oprogramowania w środowisku LabVIEW – elastyczność LV sprawiła, iż za pomocą jednego środowiska programowania można stworzyć aplikacje pracujące pod systemem czasu rzeczywistego, systemem Windows i na programowalnych układach FPGA;
  • osiągnięcie pełnej synchronizacji wszystkich kanałów, dzięki wykorzystaniu układu FPGA, który posłużył również do wstępnej obróbki rejestrowanych danych, zwiększając tym samym
    możliwości pomiarowe całego systemu;
  • dobranie sprzętu do akwizycji danych i czujników.

Podsumowanie prac nad systemem do monitorowania obszarów morskich

Współpraca z jednostkami naukowymi – Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni i Politechniką Gdańską – oraz firmą Vortex Sp. z o.o. zaowocowała zakończeniem w 2016 roku prac nad modułem i pozytywną oceną Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Inne artykuły:

Rejestracja sygnałów z wielu czujników do pomiaru zmiennych parametrów środowiska podwodnego

Relacja z udziału w MSPO 2016 w Kielcach